πράσινα λεωφορία

Τα πράσινα λεωφορεία, μια ιστορική αναδρομή

11 December 2019

Αυτά είναι πιο γρήγορα από τα μπλε, έλεγε ο οδηγός του πράσινου Volvo SB 756, στο παιδάκι που μόλις τον είχε ρωτήσει, πηγαίνοντας “τάπα” το λεωφορείο στη παραλιακή (από Πειραιά) με κατεύθυνση το Σύνταγμα. Και όντως ήταν. Ήταν πιο γρήγορα, πιο όμορφα, πιο καλοσυντηρημένα, πιο ακριβή στην αναχώρηση και άφιξή τους. Τα  θρυλικά για κάποιους, […]

Read More
Facebook