Η συσκευή που αποτέλεσε επανάσταση τη δεκαετία του 80

Παρελθόν θα είναι από την Πρωτοχρονιά του 2021 η τηλεομοιοτυπία, περισσότερη γνωστή ως φαξ, η κατάργηση του οποίου προβλέπεται στο νόμο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Το τέλος εποχής του φαξ σηματοδοτεί ουσιαστικά την οριστική μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή, με την κατάργηση της διακίνησης, μέσω τηλεομοιοτυπίας, εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Στο εξής η μετάδοση κειμένων, σχεδίων ή φωτογραφιών θα βασίζεται καθολικά σε τεχνολογία στηριζόμενη στο διαδίκτυο και όχι σε δίκτυο τηλεφωνίας.

Αν και το φαξ όπως το γνωρίζουμε όλοι μεσουράνησε από τη δεκαετία του 80 και μετά, στην πραγματικότητα είχε εφευρεθεί από το 1843 από έναν Σκωτσέζο μηχανικό και εφευρέτη, τον Alexander Bain. Ευρέως χρησιμοποιήθηκε μετά τη δεκαετία του 70 οπότε και η Rank Xerox έβγαλε στην αγορά το πρώτο τηλεομοιότυπο.

Η τεχνολογία του φαξ βασίζεται στη μετάδοση και αναπαραγωγή εγγράφων και εικόνων μέσω δικτύου τηλεφωνίας ή ραδιοκυμάτων. Οι εμπορικές συσκευές φαξ ήταν σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορούν να σκανάρουν γραφικό υλικό και να μεταδίδουν την πληροφορία σε παρόμοιες συσκευές με τα έγγραφα που εξάγονταν από αυτές να προσεγγίζουν πολύ τα πρωτότυπα.

Με την πάροδο των ετών οι συσκευές φαξ κυρίως λόγω της προσιτής τιμής τους αλλά και της αξιοπιστίας, της ταχύτητας και της απλής λειτουργίας τους θεωρήθηκαν «επανάσταση» για τις επιχειρήσεις καταλαμβάνοντας γρήγορα το χωρο που τους αναλογούσε στα γραφεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παγκοσμίως όχι μόνο ως ο διάδοχος των τηλεγραφικών υπηρεσιών αλλά και ως μία εναλλακτική των κλητήρων αλλά και των ιδιωτικών διανομέων (κούριερ) της εποχής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα και παρά το γεγονός ότι στην καθημερινότητα έχει παραγκωνιστεί εντελώς από τους πολίτες, οι οποίοι προτιμούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία καταφέρνοντας άλλωστε καίριο πλήγμα και στο κλασικό ταχυδρομείο, το φαξ εξακολουθεί να διατηρεί τη θέση του κυρίως για την επικοινωνία με το δημόσιο στις χώρες, στις οποίες δεν είναι ακόμα αποδεκτή η ηλεκτρονική υπογραφή.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η συγκεκριμένη τεχνολογία διανύει, πάντως, αυτήν την περίοδο τις τελευταίες ημέρες λειτουργίας της, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι συσκευές φαξ θα εξαφανιστούν από το Δημόσιο.

Για την προετοιμασία των υπόχρεων φορέων για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, δηλαδή των φορέων του στενού δημόσιου τομέα των Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εκδόθηκε ειδική εγκύκλιος από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη επιτάχυνσης της χρήσης σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που προάγουν τον ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας.

Πηγή: Το Στέκι της Καθημερινότητας